Obținerea permisului de conducere. Am luat „sala”, în cât timp pot fi programat la „traseu”?

Ordinul nr. 268/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, nu specifică un termen clar cu privire la timpul limită care poate trece între proba teoretică şi proba practică, după ce un candidat este declarat „admis”.

Potrivit articolului 8. alineatul 5), candidaţii declaraţi „admis” la proba teoretică se programează pentru susţinerea probei practice, în limita locurilor disponibile şi în ordinea solicitării. De multe ori, în funcţie de numărul de candidaţi, acest lucru poate însemna şi a doua zi.

„Şeful serviciului public comunitar stabileşte, zilnic, examinatorii care desfăşoară activităţi de examinare. Repartizarea examinatorilor, câte unul pentru fiecare programator, se face de către sistemul informatic, în mod aleatoriu”, mai arată articolul citat.

După cum ştim, începând cu 1 octombrie 2015, calificativul „admis” la proba teoretică permite susţinerea probei practice în perioada de valabilitate a cursului de pregătire teoretică şi practică. Mai precis, aceşti candidaţi pot să susţină proba de „traseu”, ori de câte ori sunt programaţi, timp de un an de la data înregistrării acestora în aplicaţia informatică de examinare, potrivit articolului 12.

De cealaltă parte, candidaţii declaraţi „respins” la proba teoretică pot susţine o nouă examinare, cu achitarea taxei corespunzătoare, numai după o perioadă de cel puţin 15 zile. În plus ei trebuie să prezinte şi o dovadă care să ateste efectuarea a cel puţin şase ore suplimentare de pregătire practică, într-o şcoală de conducători auto autorizată.

În ceea ce îi priveşte pe candidaţii care nu s-au prezentat la proba practică, aceştia pot solicita programarea pentru o nouă probă oricând, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea cursului de pregătire teoretică şi practică sau, după caz, de la data înregistrării acestora în aplicaţia informatică de examinare. În cazul depăşirii termenului de un an de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică şi practică, examinarea pentru obţinerea permisului de conducere este condiţionată de efectuarea unui nou curs de pregătire.