În tariful asigurării RCA ar putea să intre și istoricul de daună al șoferului

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) propune ca modul de calcul al tarifelor RCA să țină cont de istoricul de daună al autovehiculului și numărul accidentelor în care viitorul asigurat a fost găsit vinovat în trecut, a anunțat instituția. Asigurații ar putea fi despăgubiți chiar de compania de la care au cumpărat polița RCA, dacă una dintre propunerile ASF va intra în vigoare.

Măsura propusă este parte a unei strategii pe termen mediu și lung a ASF care urmărește protejarea intereselor consumatorilor și stabilizarea pieței de răspundere civilă pentru autoturisme, după ce instituția a primit numeroase semnale privind majorarea semnificativă a tarifelor RCA aplicabile în special transportatorilor rutieri.

De asemenea, ASF propune crearea unei baze de date privind istoricul de incidente al unui șofer și vrea să legifereze modalitățile de stabilire a daunelor morale și a daunelor pentru vătămări corporale, prin înființarea instituției evaluatorilor medicali profesioniști.

În plus, autoritatea mai propune și decontarea directă a daunelor, ca măsură de creștere a calității serviciilor pentru asigurați. Cu alte cuvinte, clientul va încasa despăgubirea de la asigurătorul la care și-a încheiat propria poliță RCA și nu de la compania care a emis polița RCA a șoferului vinovat, așa cum se procedează în prezent.

Dacă măsura va fi pusă în aplicare, prețul poliței RCA, de obicei cel mai scăzut, nu va fi cel mai important criteriu în alegerea asigurătorului.

„Toate aceste proiecte vor figura pe agenda unui grup de lucru dedicat din care vor face parte reprezentanți ai tuturor părților implicate - ASF, asigurători, consumatori, Parlament - și care va avea ca misiune găsirea celor mai bune soluții de modernizare a legislației privind RCA”, se arată într-un comunicat al ASF, citat de profit.ro.

Pe termen scurt, ASF a solicitat deja asigurătorilor să reconsidere formulele de calcul care au stat la baza ultimelor tarife notificate pentru anul 2016 și așteaptă, până cel târziu la 31 decembrie 2015, noi notificări cu tarifele recalculate pentru perioadele următoare.

„Reanalizarea modului de fundamentare a tarifelor RCA trebuie să aibă în vedere cerințe precum eliminarea coeficientului de majorare a tarifului de bază calculat pentru o categorie de autovehicule în baza codului CAEN și renunțarea la includerea unor componente de cost neaplicabile unui anumit segment de autovehicule în stabilirea indicatorilor de daunalitate (de exemplu includerea în tariful pentru segmente de autovehicule care prin natura lor și efectul legii nu pot părăsi teritoriul României - tramvaie, troleibuze, autoutilitare, autobuze - a unei cote părți din daunele înregistrate ca urmare a unor accidente întâmplate în străinătate)”, se mai spune în comunicatul ASF.

De asemenea, ASF solicită eliminarea sau limitarea semnificativă în calculul tarifelor RCA a cheltuielilor generate de plata cu întârziere a daunelor sau generate de litigii apărute pentru neplata în termen a dosarelor de daună. Pe de altă parte, Autoritatea cere să fie incluse în calculul polițelor informații de tip calitativ privind profilul conducătorilor autovehiculelor pentru care sunt încheiate asigurările, precum și a informațiilor privind starea tehnică și calitatea întreținerii vehiculelor asigurate.

În momentul de față, la calculul poliței RCA sunt calculate daunele produse de proprietarul mașinii, trecut în talonul de înmatriculare.

Din setul de acțiuni pe termen scurt întreprinse de ASF, ca reacție la reclamațiile privind creșterea tarifelor RCA, face parte și decizia Consiliului de modificare a Normei 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă prin eliminarea plafonului de 10% la acordarea de reduceri comerciale pentru această categorie de polițe.

„Nu în ultimul rând, ASF a hotărât contractarea unui consultant în servicii actuariale cu ajutorul căruia să poată fi realizată o grilă de referință la nivel de piață RCA și la care să se poată raporta atât asigurătorii, cât și consumatorii. În completarea acestui demers, au loc discuții cu Asociația Română de Actuariat pentru elaborarea unui set de bune practici privind determinarea tarifelor RCA”, se mai arată în comunicat.

Piața asigurărilor generale și de viață a atins opt miliarde de lei în 2014, din care mai mult de 25% provine din RCA.

În luna decembrie a fiecărui an, aproape o treime din șoferi își reînnoiesc polițele RCA.