Regulamentul rutier (legislatie actuala)

2: Transportul marfurilor sau produselor periculoase

Art. 174.
 1. Transportul mărfurilor sau produselor periculoase se efectuează numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
  1. vehiculul îndeplineşte condiţiile tehnice şi de agreere, prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare;
  2. vehiculul are dotările şi echipamentele necesare prevăzute în reglementările în vigoare;
  3. conducătorul vehiculului deţine certificat ADR corespunzător.
 2. Administratorul drumului public stabileşte, cu avizul poliţiei rutiere, traseele interzise accesului vehiculelor care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative şi a semnalizării corespunzătoare acestora.
Art. 175.
 1. Conducătorul vehiculului care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase trebuie să aibă asupra sa documentele de transport prevăzute de lege, să cunoască normele referitoare la transportul şi la manipularea încărcăturii, putând fi însoţit de persoane care să cunoască bine caracteristicile acestora.
 2. În cabina autovehiculului care transportă mărfuri sau produse periculoase se pot afla numai membrii echipajului.
 3. Dacă din cauza deteriorării ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se împrăştie pe drum, conducătorul este obligat să oprească imediat, să ia măsuri de avertizare a celorlalţi conducători care circulă pe drumul public şi a persoanelor din jur, să semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la îndemână şi să anunţe administratorul drumului sau cea mai apropiată unitate de poliţie.
Art. 176.

Se interzice conducătorului de autovehicul care transportă mărfuri sau produse periculoase:

 1. să provoace şocuri autovehiculului în mers;
 2. să fumeze în timpul mersului ori să aprindă foc la oprire sau staţionare, la o distanţă mai mică de 50 m de autovehicul;
 3. să lase autovehiculul şi încărcătura fără supravegherea sa, a însoţitorului ori a unei alte persoane calificate;
 4. să remorcheze un vehicul rămas în pană;
 5. să urmeze alte trasee sau să staţioneze în alte locuri decât cele stabilite, precum şi pe partea carosabilă a drumului pe timp de noapte;
 6. să transporte alte încărcături care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;
 7. să permită prezenţa în autovehicul a altor persoane, cu excepţia celuilalt conducător, a însoţitorilor sau a celor care încarcă ori descarcă mărfurile sau produsele transportate;
 8. să intre pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul;
 9. să păstreze în autovehicul rezerve de combustibil în ambalaje care nu sunt special confecţionate în acest scop.