Sursa foto: expresspress.ro

GHID COMPLET. Cum să contești o amendă rutieră abuzivă

Descurajaţi de ideea unui proces care presupune timp şi costuri, mulţi şoferi nu contestă procesul-verbal de contravenţie. Pe de altă parte, mulţi şoferi, deşi se consideră nedreptăţiţi, nu contestă procesul-verbal de contravenţie pentru că nu ştiu cum să facă acest lucru. În realitate, lucrurile sunt foarte simple. Iată pașii care te vor scăpa de o amendă abuzivă.

Primul pas, potrivit cavaleria.ro, este să nu lăsaţi să treacă cele 15 zile în care aveţi dreptul de a vă adresa instanţei de judecată pentru a contesta procesul-verbal de contravenţie. Dacă aţi depăşit acest termen, acţiunea voastră judiciară nu mai are nici o şansă de succes.

Termenul de 15 zile curge de la data la care aţi primit procesul-verbal: fie v-a fost înmânat personal de poliţistul rutier, fie l-aţi primit prin poştă. În acest din urmă caz, trebuie să fiţi atenţi la data de pe ştampila poştei, care poate fi anterioară zilei în care aţi primit plicul cu procesul-verbal.
Instanţa căreia trebuie să vă adresaţi este cea în raza căreia îşi are sediul unitatea de poliţie rutieră care v-a amendat.

Plângerea care se adresează instanţei de judecată, pe care o puteţi depune personal sau trimite prin poştă cu confirmare de primire, trebuie să fie însoţită de o copie după actul de identitate şi o copie după procesul-verbal prin care aţi fost amendat. Toate aceste acte: plângere, copie după act de identitate, copie după procesul-verbal – trebuie depuse în dublu exemplar.

Principalele motive prin care puteţi obţine anularea procesului-verbal de contravenţie ţin chiar de modul în care acesta a fost întocmit de poliţişti. Acesta trebuie să aibă toate rubricile completate corect. În realitate, s-a dovedit că mulţi poliţişti nu completează toate rubricile sau nu le completează corect.

Iată câteva posibile lipsuri ale procesului-verbal:

 • neprecizarea motivelor care au dus la întocmirea unui proces-verbal sau care nu conţin datele cerute de lege;
 • nu sunt menţionate obiecţiunile contra-venientului;
 • lipsa semnăturii agentului constatator;
 • lipsa menţiunilor cu privire la numele şi funcţia agentului constatator;
 • stabilirea amenzii în sumă totală, fără să se indice sancţiunea aplicată pentru fiecare din contravenţiile stabilite

În cazul în care nu aţi semnat procesul-verbal de contravenţie, semnătura personală fiind obligatorie, poliţistul trebuie să aleagă un martor ocular care să contrasemneze procesul-verbal.

De asemenea, pentru a fi valabil, pe procesul-verbal trebuie obligatoriu menţionate data şi locul unde este încheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, datele voastre personale din actul de identitate, codul numeric personal, descrierea faptei pentru care aţi fost oprit, prin indicarea datei, orei şi locului, şi descrierea împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite.

Este important să ştiţi faptul că în instanţă aveţi dreptul de a cere Poliţiei Rutiere să pună la dispoziţia judecătorului orice fel de probe care nu v-au fost arătate sau care credeţi că v-ar putea dovedi nevinovăţia. Exemplu: fotografiile, în care trebuie să apară maşina voastră cu claritate şi pe care trebuie să fie inscripţionate data completă (ziua, luna, anul, minutul). În cazul unei parcări ilegale, această probă este esenţială.

Ce acte trebuie prezentate la control polițistului de la circulație?

 • actul de identitate (BI sau CI);
 • permisul de conducere;
 • atestatul profesional (dacă e cazul);
 • talonul mașinii pe care o conduceți;
 • asigurarea (RCA) mașinii;

Lipsa unui act sau prezentarea lui în fotocopie reprezintă o contravenție și se poate sancționa cu avertisment sau chiar cu amendă. Dacă nu aveți actele la voi, polițistul poate să vă verifice folosind stația radio pe care o are în dotare.

Ce trebuie să conțină procesul-verbal de contravenție?

Procesul-verbal trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele:

 • data și locul unde este încheiat;
 • numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul de poliție;
 • datele personale ale contravenientului din actul de identitate;
 • codul numeric personal al contravenientului;
 • ocupația;
 • locul de muncă;
 • descrierea faptei contravenționale;
 • indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită contravenția;
 • arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;
 • posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii;
 • termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea împotriva procesului verbal;
 • în caz de accident si numele societății de asigurări;

Important! Dacă procesul verbal nu are semnătura contravenientului, polițistul trebuie să desemneze un martor care să contrasemneze procesul verbal. Un polițist nu poate fi trecut ca martor.

Legislaţia aplicabilă în contestarea amenzilor de circulație pot fi invocate cu succes (în funcție de caz) următoarele texte de lege: OG 2/2001, Codul de procedură Civilă, Codul de procedură Fiscală, OUG 195/2002.
Etape/Metode pentru contestarea amendei de circulație

Atacarea procesului verbal

Contestarea unui proces verbal prin care s-au stabilit amenzi rutiere se face la instanța de judecată. Atacarea unei amenzi, adică a unui proces verbal se face prin redactarea unei plângeri. Pentru a realiza contestarea unui proces verbal nu este nevoie de prezența voastră, puteți să trimiteți prin poștă plângerea. Plângerea se adresează judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârșită fapta se depune la sediul poliției în a cărei rază teritorială lucrează polițistul care v-a amendat.

Ce trebuie să conțină plângerea?

Plângerea trebuie să cuprindă descrierea faptelor și referiri la textele de lege care vă ajută la anularea procesului-verbal de contravenție.

Ce trebuie să conțină dosarul plângerii?

Dosarul plângerii conține două exemplare din următoarele acte:

 • copie act de identitate;
 • copie proces-verbal de contravenție;
 • plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției;
 • memoriu împotriva polițistului, dacă este cazul.

Cu acest dosar vă veți deplasa la Serviciul Poliție Rutieră de pe lângă Inspectoratul Județean.

Zeci de mii de români s-au confruntat anul acesta cu amenzi de circulație a căror sume uneori depășea chiar venitul lunar al contravenientului. Fie datorită legii incorecte ce reglementa acordarea amenzilor pentru rovinietă, fie datorită radarelor amplasate pe drumurile naționale, mulți români s-au simțit nedreptățiți și au ales să se lupte pentru drepturile lor decât să plătească sume exorbitante la bugetul de stat. Este nedrept ca șoferii, o categorie de populație oricum sărăcită de plata taxei auto de poluare, să fie nevoită să suporte sumele mari, reprezentate de amenzile de circulație, care deseori sunt acordate abuziv.